ˮΓια εμένα, η έκθεση αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη – και ειλικρινής – προσπάθεια να φυλάξω και να διασώσω προσωπικά βιώματα, στιγμές του παρελθόντος και σημεία σταθμούς της μέχρι τώρα ζωής μου.

Δεν ξέρω βέβαια…
Κι αυτή ακόμα την στιγμή αναρωτιέμαι
αν είμαι εγώ που θέλω να περισώσω όλα αυτά ή από μόνα τους ανέπτυξαν μία δύναμη και θέλησαν να αναδυθούν. Ίσως όλες αυτές οι στιγμές, οι έντονες ανάσες, τα ερεθίσματα, οι φόβοι και οι σκέψεις να κάνουν μία τελευταία – απέλπιδα – προσπάθεια να μείνουν ζωντανά και να μην ξεχαστούν.

Ίσως, τελικά, η φύση τους να είναι πιο ισχυρή από την ντελικάτη μνήμη μου…
Ίσως να κατέχουν κι αυτά τον αρχέγονο κώδικα της αυτοσυντήρησης .ˮ

κιβωτός η [kivotós]: 1α. Kιβωτός του Mαρτυρίου ή Kιβωτός της Διαθήκης, η θήκη στην οποία οι Iσραηλίτες φυλούσαν τις πλάκες του Mωυσή, το μάννα και τη ράβδο του Aαρών. β. Kιβωτός του Nώε, πλωτή κλειστή κατασκευή με την οποία ο Nώε, η οικογένειά του καθώς και ένα ζεύγος από τα διάφορα είδη ζώων διασώθηκαν από τον κατακλυσμό. 2. χώρος όπου διασώζεται μια πνευματική παράδοση.

ανάμνηση η [anámnisi]: 1α. επαναφορά στη μνήμη προσωπικών βιωμάτων ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. β. τα βιώματα που επανέρχονται στη μνήμη. 2. (πληθ.) γραπτή αφήγηση προσωπικών βιωμάτων· (πρβ. απομνημονεύματα).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close